Hur vet man att katten har feber?

hur vet man att katten har feber

När det kommer till att förstå en febrig katt är det viktigt att kunna känna igen tecknen på feber. Att kunna identifiera feber hos katter är viktigt för att kunna ge dem rätt vård och behandling.

Varför är det viktigt att känna igen tecken på feber hos katter?

Att kunna känna igen tecken på feber hos katter är viktigt eftersom feber kan vara ett tecken på att något är fel i kattens kropp. Feber är kroppens naturliga respons på infektioner eller inflammationer, och genom att upptäcka febern tidigt kan man vidta åtgärder för att hjälpa katten att återhämta sig.

Vanliga tecken på feber hos katter

Det finns flera vanliga tecken som kan tyda på att en katt har feber. Dessa inkluderar:

Tecken på feber hos katter
Ökad kroppstemperatur
Minskad aptit
Lethargi och trötthet
Minskad aktivitet och leklust
Dold i isolerade platser
Mjuk och varm nos
Rinnande ögon och näsa
Hosta eller nysningar
Kräkningar eller diarré
Förändringar i andningsmönstret

Om du observerar några av dessa tecken hos din katt, kan det vara en indikation på att den har feber. Att kunna känna igen tecknen på feber hos katter är viktigt för att kunna ge dem rätt vård och behandling. Kom ihåg att om du misstänker att din katt har feber, är det alltid bäst att kontakta en veterinär för en korrekt diagnos och råd om fortsatt vård.

Att mäta kattens temperatur

När det gäller att avgöra om en katt har feber är det viktigt att kunna mäta kattens temperatur på ett korrekt sätt. I den här sektionen kommer vi att titta närmare på olika metoder för att ta kattens temperatur och vad som anses vara en normal temperatur för en katt.

Metoder för att ta kattens temperatur

Det finns flera sätt att mäta en katts temperatur, men det mest tillförlitliga sättet är att använda en rektal termometer. Här är stegen för att ta kattens temperatur på detta sätt:

 1. Smörj termometern med ett vattenbaserat smörjmedel eller petroleumgelé för att underlätta införandet.
 2. Håll katten stadigt och placera försiktigt spetsen på termometern i kattens anus.
 3. Håll termometern på plats i cirka ett minut eller tills den indikerar att mätningen är klar.
 4. Ta ut termometern försiktigt och läs av resultatet.

För att undvika att skada katten är det viktigt att vara försiktig och inte applicera för mycket kraft när du sätter in termometern. Om du känner dig osäker eller obekväm med att ta kattens temperatur själv, är det bäst att be en veterinär om hjälp.

Vad anses vara en normal temperatur hos en katt?

En normal kroppstemperatur för en frisk katt ligger vanligtvis mellan 38,0°C och 39,0°C. Det är viktigt att komma ihåg att kattungar och äldre katter kan ha något högre eller lägre temperaturer. Om kattens temperatur överstiger 39,0°C eller understiger 38,0°C kan det vara en indikation på att katten har feber eller andra hälsoproblem.

Att kunna mäta kattens temperatur på rätt sätt och känna till vad som anses vara en normal temperatur hos en katt är viktigt för att kunna identifiera eventuell feber. Om du är osäker på temperaturmätningen eller om du misstänker att din katt har feber, kontakta en veterinär för ytterligare råd och vägledning.

Symtom att hålla utkik efter

Att kunna känna igen tecken på feber hos en katt är viktigt för att kunna ge rätt vård och uppmärksamhet. Här kommer några fysiska tecken och beteendeförändringar som kan indikera att din katt är febrig.

Fysiska tecken på feber hos en katt

När en katt har feber kan vissa fysiska tecken vara tydliga. Här är några vanliga symtom att hålla utkik efter:

Symtom Beskrivning
Hög kroppstemperatur En febrig katt kan ha en högre kroppstemperatur än normalt. En normal temperatur hos en katt ligger vanligtvis mellan 38,0°C och 39,2°C.
Varma öron och tassar Om kattens öron och tassar känns varmare än vanligt kan det vara ett tecken på feber.
Nedsatt aptit En katt med feber kan visa minskad aptit och intresse för mat. Det kan vara svårare att få den att äta eller dricka som den brukar.
Lethargi Feber kan göra att en katt känns tröttare än vanligt och inte visar samma energinivå eller aktivitet.

Om du observerar några av dessa fysiska tecken hos din katt, kan det vara en indikation på att den har feber. Det är viktigt att notera att dessa symtom inte är specifika för feber och kan också vara tecken på andra sjukdomar eller hälsoproblem.

Beteendeförändringar hos en febrig katt

Utöver de fysiska tecknen kan en febrig katt också uppvisa beteendeförändringar. Dessa förändringar kan vara en indikation på att din katt inte mår bra. Här är några vanliga beteendeförändringar att vara medveten om:

Symtom Beskrivning
Ökad vilsamhet En katt med feber kan vilja vila mer än vanligt och inte vara lika aktiv som den brukar vara.
Minskad social interaktion Feber kan göra att katten drar sig tillbaka och inte visar samma intresse för lek eller social interaktion med familjemedlemmar.
Ovanligt aggressivt beteende Vissa katter kan reagera på feber genom att visa ovanligt aggressivt eller irriterat beteende. De kan vara mer benägna att morra eller klösas än vanligt.

Det är viktigt att notera att beteendeförändringar hos en katt inte alltid är specifika för feber och kan vara tecken på andra hälsoproblem. Om du märker beteendeförändringar hos din katt, särskilt i kombination med fysiska tecken på feber, kan det vara lämpligt att kontakta en veterinär för vidare undersökning och rådgivning.

Genom att vara uppmärksam på dessa symtom och beteendeförändringar kan du snabbt upptäcka om din katt är febrig och vidta lämpliga åtgärder för att vårda och hjälpa den att återhämta sig.

När ska man kontakta en veterinär?

Det är viktigt att veta när det är lämpligt att kontakta en veterinär om din katt har feber. Vissa fall av feber kan hanteras hemma medan andra kan kräva professionell hjälp. Här är några viktiga överväganden att ta hänsyn till när det gäller att avgöra när det är bäst att söka veterinärvård.

Viktiga överväganden

När du bedömer om din katt behöver veterinärvård för feber, bör du ta följande faktorer i beaktning:

 • Svårighetsgraden av symtomen: Om din katt har milda symtom på feber, såsom en något förhöjd temperatur utan andra allvarliga hälsoproblem, kan det vara möjligt att övervaka och vårda katten hemma. Å andra sidan, om symtomen är allvarliga eller om din katt uppvisar andra oroande tecken, är det bäst att kontakta en veterinär omedelbart.
 • Varaktigheten av febern: Om din katt har haft feber i flera dagar utan att det visar några tecken på förbättring, kan det vara en indikation på en underliggande sjukdom eller infektion. I sådana fall är det viktigt att söka veterinärvård för en noggrann diagnos och behandling.
 • Ytterligare symtom: Om din katt uppvisar andra symtom tillsammans med feber, såsom aptitlöshet, kräkningar, diarré, eller andningsproblem, bör du omedelbart kontakta en veterinär. Dessa symtom kan indikera en allvarligare hälsotillstånd som kräver professionell vård.

När det är bäst att få professionell hjälp

Det finns vissa situationer där det är bäst att få professionell hjälp för en febrig katt:

 • Om din katt har en hög feber med en temperatur över det normala intervallet för katter, är det viktigt att söka veterinärvård. En hög feber kan vara ett tecken på en allvarlig infektion eller sjukdom som kräver medicinsk intervention.
 • Om din katt uppvisar allvarliga symtom såsom kraftig aptitlöshet, svår svaghet, andningssvårigheter eller andra akuta problem, bör du omedelbart kontakta en veterinär. Dessa symtom kan vara tecken på en nödsituation som kräver omedelbar vård.
 • Om din katt har haft feber under en längre tid utan att visa några tecken på förbättring, kan en veterinärundersökning vara nödvändig för att fastställa den bakomliggande orsaken till febern och genomföra lämplig behandling.

Att vara medveten om dessa viktiga överväganden hjälper dig att fatta beslut om när det är lämpligt att kontakta en veterinär för en febrig katt. Veterinärvård är avgörande för att säkerställa att din katt får rätt diagnos, behandling och vård vid behov.

Att vårda en febrig katt

När en katt är febrig är det viktigt att ge den rätt vård för att hjälpa den att återhämta sig. Hemvård för en katt med feber fokuserar på att ge katten tillräckligt med vila och vätska.

Hemvård för en katt med feber

När din katt är febrig kan du vidta vissa åtgärder för att hjälpa den att känna sig bättre. Här är några tips för hemvård av en febrig katt:

 1. Skapa en lugn och bekväm miljö: Se till att katten har tillgång till en tyst och avskild plats där den kan vila ostört. Placera en mjuk och varm pläd eller kattbädd i närheten för extra komfort.
 2. Ge katten tillräckligt med vatten: Det är viktigt att se till att katten får tillräckligt med vätska när den är febrig. Se till att kattens vattenskål alltid är fylld med friskt vatten. Om katten har svårt att dricka kan du prova att erbjuda den vatten med hjälp av en pipett eller spruta (utan nål) för att försäkra dig om att den får i sig tillräckligt med vätska.
 3. Förbättra kattens aptit: Febriga katter kan ibland förlora aptiten. Om din katt inte äter som vanligt kan du prova att erbjuda den lätt smältbar och aptitretande mat, till exempel blötmat eller kycklingbuljong. Om katten vägrar att äta under en längre period eller visar tecken på allvarlig sjukdom, kontakta en veterinär.
 4. Undvik överdriven fysisk aktivitet: När katten är febrig är det viktigt att begränsa dess fysiska aktivitet för att främja återhämtning. Ge den tillräckligt med tid för vila och undvik att locka eller leka med den för mycket.

Vikten av att ge katten tillräckligt med vila och vätska

En febrig katt behöver tillräckligt med vila för att återhämta sig. Sömnen hjälper kattens immunsystem att bekämpa infektionen och främjar läkning. Se till att ge katten en lugn och trygg plats att vila, där den inte störs av buller eller aktivitet.

Att se till att katten får tillräckligt med vätska är också avgörande för att bekämpa febern. Febriga katter kan bli uttorkade snabbt, så det är viktigt att se till att de dricker tillräckligt med vatten. Om du märker att katten dricker mindre än vanligt kan du erbjuda den vatten med hjälp av en pipett eller spruta (utan nål) för att säkerställa att den får i sig tillräckligt med vätska.

Genom att ge katten rätt vård i form av tillräckligt med vila och vätska kan du underlätta dess återhämtning och främja dess välbefinnande under tiden den är febrig. Kom ihåg att alltid rådgöra med en veterinär om du är osäker på hur du ska vårda din febriga katt eller om kattens tillstånd försämras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *