hur parar sig katter

hur parar sig katter

Fortplantning hos katter: En fascinerande process

Kattens reproduktionscykel

Katter är kända för sin självständighet och oberoende natur, men när det kommer till reproduktion är de inte så olika andra djur. Kattens reproduktionscykel kan vara intressant att lära sig om, särskilt om du är en kattägare eller planerar att para din katt. I den här artikeln kommer vi att utforska hur katter parar sig och vad som händer under deras reproduktionscykel.

En katts reproduktionscykel kan delas in i fyra faser: proöstrus, östrus, metöstrus och anöstrus. Proöstrus är den första fasen och varar i cirka två dagar. Under denna fas kan du märka att din katt blir mer kelig och flirtig än vanligt. Hon kan också markera sitt territorium genom att spruta urin. Det är viktigt att notera att även om katten kan visa tecken på intresse för hanar under denna fas, är hon ännu inte redo att para sig.

Östrus är den andra fasen och är den mest avgörande när det gäller parning. Det är under denna fas som katten är mottaglig för avel och kan bli dräktig. Östrus varar vanligtvis i cirka en vecka, men det kan variera från katt till katt. Under östrus kommer du att märka att din katt blir ännu mer flirtig och kan rulla runt på golvet eller gnida sig mot möbler för att markera sitt intresse för hanar. Hon kan också höja sin svans och visa sin könsdel för att locka hanar.

Metöstrus är den tredje fasen och varar i cirka tio dagar. Under denna fas minskar kattens intresse för hanar och hon kan visa tecken på att vara irriterad eller aggressiv om en hane försöker närma sig henne. Det är viktigt att hålla katten inomhus under denna tid för att undvika oönskade parningar.

Anöstrus är den sista fasen och är perioden mellan två reproduktionscykler. Under denna tid är katten inte mottaglig för avel och visar inga tecken på intresse för hanar. Detta är den lugnaste fasen av kattens reproduktionscykel.

Kattens parningsbeteende

När en hona är redo att para sig kommer hon att locka hanar genom att visa tecken på östrus. Hon kan rulla runt på golvet, gnida sig mot föremål och höja sin svans för att visa sin könsdel. Hanarna kommer att känna doften av honans feromoner och bli lockade till henne.

När en hane närmar sig en hona i östrus kommer de att genomföra en serie beteenden som kallas parningsritualer. Hanen kan nosa och slicka honans könsdel för att kontrollera om hon är redo att para sig. Om hon är mottaglig kommer hanen att hoppa på henne och bita henne i nacken för att hålla henne stilla under parningen. Denna beteendesekvens kan upprepas flera gånger under parningssessionen.

Det är viktigt att notera att katter kan para sig med flera hanar under en reproduktionscykel. Detta beror på att honans ägglossning inte är utlöst av parningen, utan av mekanisk stimulering från hanens penis. Detta fenomen kallas ”inducerad ovulation” och är unikt för katter.

Dräktighet och förlossning hos katter

Om parningen är framgångsrik kan katten bli dräktig och bära sina ungar i cirka 63 till 65 dagar. Under dräktigheten kommer katten att visa fysiska förändringar, som en ökning av bukomfånget och viktökning. Hon kan också visa beteendeförändringar, som att bli mer tillgiven eller vil

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *