när börjar hundar löpa

när börjar hundar löpa

När börjar hundar löpa?

Puberteten hos hundar

Puberteten hos hundar är en viktig tidpunkt i deras liv då de genomgår fysiska och hormonella förändringar. En av de mest framträdande förändringarna är när honhundar börjar löpa, vilket är en indikation på att de är könsmogna och kan para sig. Men när börjar hundar egentligen löpa? I denna artikel kommer vi att utforska detta ämne närmare.

Ålder och ras spelar roll

När det kommer till att fastställa när hundar börjar löpa finns det ingen exakt ålder som gäller för alla hundar. Åldern kan variera beroende på ras, storlek och individuella skillnader. Generellt sett brukar dock de flesta honhundar börja löpa mellan 6 och 24 månaders ålder.

Mindre raser, såsom chihuahua och dvärgschnauzer, har en tendens att börja löpa vid en tidigare ålder än större raser, som golden retriever och rottweiler. Det är viktigt att notera att även om en honhund når puberteten vid en tidig ålder, betyder det inte nödvändigtvis att hon är redo att para sig eller bli avelshund.

Tecken på att en honhund börjar löpa

Det finns flera tydliga tecken som kan indikera att en honhund har börjat löpa. Här är några av de vanligaste tecknen att hålla utkik efter:

1. Svullnad och rodnad i vulva: En honhunds vulva kan svullna och bli rödaktig när hon börjar löpa. Detta är ett tydligt tecken på att hon är könsmogen och redo för parning.

2. Blödning: Under löpningen kommer en honhund att blöda från sin vulva. Blödningen kan variera i mängd och längd, men det är vanligt att den varar i ungefär två till tre veckor.

3. Förändrat beteende: En honhund som löper kan också uppvisa förändrat beteende. Hon kan bli mer vokal, rastlös eller uppvisar intresse för hanhundar. Vissa honhundar kan också bli mer skygga eller aggressiva under denna tid.

Det är viktigt att notera att även om en honhund löper betyder det inte att hon är redo att para sig. Det rekommenderas att vänta tills hon är minst två år gammal innan man överväger avel.

Sammanfattning

När hundar börjar löpa varierar beroende på individuella faktorer såsom ras, storlek och genetik. Generellt sett börjar de flesta honhundar löpa mellan 6 och 24 månaders ålder. Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken som svullnad och rodnad i vulva, blödning och förändrat beteende för att kunna identifiera när en honhund har börjat löpa. Det är dock viktigt att komma ihåg att även om en honhund löper betyder det inte att hon är redo att para sig eller bli avelshund. Det är bäst att vänta tills hon är minst två år gammal innan man överväger avel.